ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์โรงงานทั้งหมด
ลำดับชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจกทะเบียนโรงงานเลขที่ข้อมูลสารเคมีที่ใช้
1บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด3-22(3)-1/30สป
2บริษัท เชิดชัยพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด3-22(4)-2/19สค
3บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)3-22(4)-2/25สป
4บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด3-22(3)-1/35สป
5บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด3-22(3)-1/35
6บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)3-22(3)-10/35สป
7บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด3-22(3)-11/35สป
8บริษัท ภานุภูษา จำกัด3-22(4)-1/41สป
9บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด3-22(2)-3/35สค
10บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด3-22(2)-1/37สค
12345...>>