ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
0115537001372
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท ภานุภูษา จำกัด
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท ภานุภูษา จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(4)-1/41สป
สถานที่ตั้ง :
19หมู่ 6ซอย ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ถนน สุขุมวิท
จังหวัด :
สมุทรปราการ
อำเภอ/เขต :
เมืองสมุทรปราการ
ตำบล/แขวง :
บางปูใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
10280
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
รับจ้างพิมพ์สี และลวดลายผ้า
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
8142.030
เงินทุน :
9,000,000.000 บาท
คนงาน :
88 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
3 ส.ค. 2541
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2566