ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
0107546000474
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(3)-10/35สป
สถานที่ตั้ง :
69หมู่ 10ซอย วัดศรีวารีน้อยถนน บางนา-ตราด
จังหวัด :
สมุทรปราการ
อำเภอ/เขต :
บางพลี
ตำบล/แขวง :
บางโฉลง
รหัสไปรษณีย์ :
10540
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
ฟอกย้อมเส้นด้าย และผ้า
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
35605.840
เงินทุน :
690,000,000.000 บาท
คนงาน :
141 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
13 พ.ย. 2535
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2565