ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
7977/2531
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(3)-1/35สป
สถานที่ตั้ง :
525หมู่ 2ซอย ถนน สุขุมวิท กม.35
จังหวัด :
สมุทรปราการ
อำเภอ/เขต :
เมืองสมุทรปราการ
ตำบล/แขวง :
บางปูใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
10280
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
ฟอกย้อมเส้นด้าย และผ้า
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
16101.140
เงินทุน :
380,000,000.000 บาท
คนงาน :
450 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
15 ม.ค. 2535
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2563