ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
0107548000021
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(4)-2/25สป
สถานที่ตั้ง :
386หมู่ 2ซอย ถนน สุขุมวิท
จังหวัด :
สมุทรปราการ
อำเภอ/เขต :
เมืองสมุทรปราการ
ตำบล/แขวง :
บางปูใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
10280
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
ฟอกย้อม และพิมพ์ผ้าได้เดือนละ 2500000 หลา
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
49354.180
เงินทุน :
160,000,000.000 บาท
คนงาน :
430 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
23 เม.ย. 2529
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2567