ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
0745534001155
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท เชิดชัยพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท เชิดชัยพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(4)-2/19สค
สถานที่ตั้ง :
360/18-22หมู่ ซอย ถนน สุคนธวิท
จังหวัด :
สมุทรสาคร
อำเภอ/เขต :
กระทุ่มแบน
ตำบล/แขวง :
ตลาดกระทุ่มแบน
รหัสไปรษณีย์ :
74110
แผนที่ตั้งบริษัท :
กำหนดขอบเขตโรงงานแล้ว
การประกอบกิจการโรงงาน :
พิมพ์ผ้า ฟอกย้อม และแต่งสำเร็จ
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
2335.760
เงินทุน :
4,200,000.000 บาท
คนงาน :
43 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
13 ธ.ค. 2519
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2566