ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
245/2514
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(2)-1/37สค
สถานที่ตั้ง :
134/4หมู่ 6ซอย ถนน เศรษฐกิจ 1
จังหวัด :
สมุทรสาคร
อำเภอ/เขต :
กระทุ่มแบน
ตำบล/แขวง :
อ้อมน้อย
รหัสไปรษณีย์ :
74130
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 200 เครื่อง)
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
2114.900
เงินทุน :
400,000,000.000 บาท
คนงาน :
162 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
19 ม.ค. 2544
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2564