ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
245/2514
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(2)-3/35สค
สถานที่ตั้ง :
134/2หมู่ 6ซอย ถนน เศรษฐกิจ 1
จังหวัด :
สมุทรสาคร
อำเภอ/เขต :
กระทุ่มแบน
ตำบล/แขวง :
อ้อมน้อย
รหัสไปรษณีย์ :
74130
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
ทอผ้า และกรอด้าย (จำนวนเครื่องทอ 42 เครื่อง)
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
5518.760
เงินทุน :
540,000,000.000 บาท
คนงาน :
1120 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
3 มิ.ย. 2535
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2563