ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลโรงงาน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนพาณิชย์ :
4346/2529
ชื่อผู้รับใบอนุญาต :
บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด
ชื่อ บริษัท/โรงงาน/หจก. :
บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :
3-22(3)-1/30สป
สถานที่ตั้ง :
329/1หมู่ 1ซอย บัญชาถนน สุขสวัสดิ์
จังหวัด :
สมุทรปราการ
อำเภอ/เขต :
พระสมุทรเจดีย์
ตำบล/แขวง :
ปากคลองบางปลากด
รหัสไปรษณีย์ :
10290
แผนที่ตั้งบริษัท :
ยังไม่กำหนดขอบเขตโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงาน :
ฟอก-ย้อมและพิมพ์ผ้า,ฟอก-ย้อม และพิมพ์ควบเส้นด้าย
จำพวกโรงงาน :
เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
การประกอบกิจการ :
นอกเขตประกอบกิจการฝนอกเขตนิคม
นิคมอุตสาหกรรม :
-
เขตประกอบการอุตสาหกรรม :
-
แรงม้า :
8470.910
เงินทุน :
20,000,000.000 บาท
คนงาน :
280 คน
สถานะโรงงาน :
-
ผู้ให้ข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
วันที่ได้รับอนุญาต :
9 ก.ย. 2530
วันที่หมดอายุ :
1 ม.ค. 2566