ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อสารเคมีและความเป็นอันตราย IARC
ลำดับชื่อสารเคมีที่ใช้ในโรงงานCAS Noกลุ่มสารก่อมะเร็ง
1A-alpha-C (2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole)26148-68-52B
2Acenaphthene83-32-93
3Acepyrene (3,4-dihydrocyclopenta[cd]pyrene)25732-74-53
4Acetaldehyde75-07-02B
5Acetaldehyde associated with consumption of alcoholic beverages75-07-01
6Acetamide60-35-52B
7Acetaminophen (see Paracetamol)103-90-2 
8Aciclovir59277-89-33
9Acid mists, strong inorganic 1
10Acridine orange494-38-23
12345...>>