ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
ลำดับชื่อสารเคมีที่ใช้ในโรงงานCAS Noอันตรายกลุ่มสารก่อมะเร็งที่มาของข้อมูลดิน
(มก./กก.)
น้ำใต้ดิน
(มก./ล.)
1อะซีแนปทีน (Acenaphthene)83-32-9/3IARC/IRIS1000.00140.00
2อะซีโตน (Acetone ) หรือ๒-โพรพาโนน (2 -Propanone)67-64-1/ IRIS1000.00230.00
3อัลดริน (Aldrin)309-00-2/3IARC/IRIS0.100.00
4แอนทราซีน (Anthracene)120-12-7/3IARC/IRIS1000.0072.00
5แอนติโมนี(Antimony)7440-36-0/ IRIS1000.001.00
6อาร์เซนิค หรือสารหนู(Arsenic)7440-38-2/1IARC/IRIS27.000.10
7แอสเบสทอส (Asbestos*)1332-21-4/ IRIS1.000.00
8อะทราซีน (Atrazine)1912-24-9/3IARC/IRIS110.000.02
9แบเรียม (Barium)7440-39-3/ IRIS1000.00160.00
10เบนโซ( เอ)แอนทราซีน (Benz(a)anthracene)56-55-3/2BIARC/IRIS5.500.01
12345...>>