ระบบรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์

* ใช้ username และ password เดียวกับ "ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์"
หมายเหตุ :: หากพบปัญหา กรุณาแจ้งโดยคลิก แจ้งปัญหา

ระบบรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์


ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
* ใช้ username และ password เดียวกับ
"ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์"

หมายเหตุ :: หากพบปัญหา กรุณาแจ้งโดยคลิก แจ้งปัญหา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อกลุ่มมลพิษดิน 02-202-4135, 02-202-4144